İç sularda yer yasakları ve sınırlamalar

MADDE 17 – (1) Ek-4 ve ek-5’te belirtilen alanlarda avlanmak tamamen yasaktır. Genel hususlar MADDE 18 – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır. (2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır. (3) Deniz ve içsularımızda yapılacak balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır. (4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır. (5) Bakanlık il müdürlüklerince tespit […]

Avlanması yasak türler

MADDE 10 – (1) Çizelge – 4’te yer alan türlerin, denizlerde ve içsularda  avlanmaları tamamen yasaktır. Çizelge 4 – Avlanması tamamen yasak olan türler Türler Latince adı  Türler Latince adı  Deniz alası Salmo trutta  labrax Kancalı ahtapot Elodone cirrhosa Büyük camgöz(Kum) köpek balığı Carcharhinus plumbeus Kırmızı mercan  Corallium rubrum Siyah mercan Gerardia savaglia Güneşlenen köpek balığı Cetorhinus maximus Kırmızı yıldız Asterina pancerii Köpek balığı  Galeorhinus galeus  Minare Cerithium vulgatum Dikburun köpek balığı Lamna nasus  Şeytan minaresi Gourmya yulgata Mersin balıkları Acipencer spp. Deniz kulağı Haliotis lamellosa Deniz  kaplumbağaları Caretta caretta, Pina Pinna nobilis Chelonia mydas Mühreler Lamellaridae Dermachelys coricea Maya Maia squinado Trionyx triunguis Fok Monachus monachus Ot sazanı Ctenopharyngodon idella Deniz atı Hippocampus hippocampus Deniz çayırları Posidonia oceanica Ticari deniz  süngerleri  Spongia officinalis Zostera nolti Spongia agaricina Yağlı […]

Av yöntemi ve sınırlamaları

Yöntem ve Sınırlamalar İçsularda amatör avcılık  MADDE 13 – (1) Ek-4’te yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-5’te yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır. (2) Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır. (3) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır. (4) Bir amatör balıkçı en […]

Amatör balıkçılık için yasak av bölgeleri

AVLANMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI İÇ SULAR ADANA   Akyatan, Tuzla gölleri. Hakkıbeyli Göleti. ADIYAMAN Gölbaşı Azaplı, Gölbaşı ve İnekli gölleri. Kahta Dot, Mülk göletleri. AĞRI   Balık Gölü. AMASYA   Bayırlı, Yedikır barajları. ANKARA   Beypazarı Dikenlidere, Eğriova Göleti. Çubuk Karagöl Göleti. Çamlıdere Çamkoru Göleti. Güdül Sorgun Göleti. Süvari Çayı. Şereflikoçhisar Şereflikoçhisar Barajı. ANTALYA Gazipaşa Bıçkıcı, Çığlık ve Delice çayları. Elmalı Avlan Gölü. Alanya Üzümdere. Alara Çayı. ARTVİN Merkez Hatila Deresi. Borçka Karagöl, Kokolet ve Uğur dereleri. Ardanuç Meşeköy Deresi. Şavşat Bilbilan gölleri, Meşeli Karagöl. BALIKESİR İvrindi Altıeylül, Çaparlı, Çarkacı, Patlak (Yeşilköy) göletleri. Edremit Fındık Çayı ve yan kolları, Karakütük Deresi […]

Amatör sirkülerde yemlik balık kuralları

YEMLİK BALIKLAR MADDE 9 – (1) Çizelge-3’de yer alan yemlik balıkların, amatör avcılıkta yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir. Çizelge 3 – Yemlik balıklar Türkçe Adı Latince adı Türkçe Adı Latince adı Çaça Sprattus sprattus Ot balığı Phoxinus phoxinus Horozbina Blennius sp. Tirsi Alosa fallax nilotica İnci balığı Alburnus alburnus Sardalya Sardinella aurita İstavrit Trachurus sp. Sardina pilcardus İzmarit Maena smaris Tatlısu kaya balığı Proterorhinus marmoratus Noktalı inci balığı Alburnus bipunctatus Tatlısu kolyozu Chalcalburnus mossulensis   (2) Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir. (3) Ekolojik […]

Yasal İşlemler ve Yasak Kararları

Koruma ve kontrolle görevli olanlar MADDE 19 – (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir. (2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen […]

Denizlerde avlanabilecek türler

MADDE 12 – (1) Çizelge-7’de avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır. Çizelge 7 – Denizlerde avlanabilecek türler Türler Latince  adı Boy/ağırlık limiti  (en az) Günlük limit  (en fazla) Akya Lichia amia 30 cm 3 adet Ahtapot Octopus vulgaris 1 kg 3 adet Barbunya Mullus barbatus 13 cm Kg Çipura Sparus aurata 20 cm Kg İstavrit Trachurus trachurus 12 cm Kg Kalkan Scopthalmus sp. 45 cm 2 adet Kefal Mugil sp. 20 cm Kg Kılıç Xiphias gladius 125 cm 1 adet Kolyoz Scomber japonicus 18 cm Kg Levrek Dicentrarchus […]

Sığ su bayılması nasıl olur

Sığ su bayılması genellikle yüzeye çıkışta son 15 ft’te (5 m.) de görülür. Oksijen açlığı çeken akciğerler yüzeye yaklaştıkça daha da hızlı genişleyerek bir anlamda oksijen vakumu yaratır. Bunun sonucunda kanda az miktarda kalan oksijen akciğerlere çok hızlı transferiyle kanda çok ani bir oksijen yetersizliği doğar. Merkez sinir sistemi (MSS) ise bu durumda acil durum protokolüyle oksijen tüketimini minimize etmek için dalgıcın bilincini kaybettiği an kritik nokta kabul edilir.

Zehirli Balon Balığı Akdeniz ve Ege’yi istila etti

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özoğul, balon balığının yanlış tüketilmesi halinde solunum yetmezliğinden bir insanı öldürebileceği gibi felç de edebileceğine dikkati çekerek, “Bu balığın Uzakdoğu’da yaygın olarak tüketiliyor. Avlanan bu balığın ekonomiye kazandırılması lazım. Balon balığının zehri dünyada, kanserli hücrelere karşı mücadelede, eroin bağımlılığı tedavisinde, migren, romatizma ve ölümcül kanser ağrılarında kullanılmaya başlandı” dedi. Bilimsel adı Lagocephalus sceleratus olan balon balığı, tahminlere göre 1869 yılında açılan Süveyş Kanalı’ndan Akdeniz ve Ege’ye göç etmiş pek çok deniz canlısından biri. Köken olarak da daha çok Avustralya, Japonya, Hint Okyanusu, Doğu Afrika, Kızıl Deniz gibi coğrafyalarda yaygın olarak yaşayan bir tür. İskenderun’dan İzmir Körfezi’ne kadar olan sahillerde sayıları gün geçtikçe artan bu balık türü, bilinçsiz tüketilmesi […]

Misinalarda dimater LB ölçüsünün mm karşılığı

Balıkçılıkta lb ölçüsü iki türlü kullanılıyor. Örneğin Misinalarda ya çeker ağırlığı olarak LB yada diameter misina çapı olarak.
Olta kamışlarında da kamışın çeker değeri olarak LBS ölçüsü verilmekte.
Misinalar için diameter çap olarak verilen LB ölçüsünün milimetre karşılığını bu tablodan görebilirsiniz.

Balık Avında Yemlerde Görüntü, Renk, Işık ve Etkileri

Balıkların algılama ve görme kabiliyetini bilmek, yapay yemlerde ve hatta doğal yemler ile kullanılan, renk ve renk tonlarının avcılığa etkisi, kıskandırıcı ve cezp edici olması açısından çok önemlidir. Bu bakımdan balıkların görme yeteneğini, Işığı ve renkleri ve de çeşitli ortam şartlarında ki etkilerinin bilinmesi gerekir.

IGFA Balık avı dünya rekorları

Her tür balığın Dünya rekoru kaç kilogram bilmek ister misiniz. Bütün Dünyada yakalanan rekor balıkları kaydeden bir dernek olan IGFA kayıtlarına bakabilirsiniz. Sizde yakaladığınız balık türünün en büyüğü diyorsanız buyrun kontrol edin ve haklıysanız igfa ya kaydettirin ve yasal sertifika alın.

Solunar teorisi ve balıklara etkisi

Ayın balıklar üstünde etkisini Solunar teorisi ile açıklıyoruz. Ayın Üstümüzde Veya Altımızda olması ne demektir?Bunun anlamı;Ayın tam tepemizde olması,üstümüzde.Veya dünyanın arka tarafında kalıp, ayaklarımızın altında. Olması anlamındadır.
Ana ve ara dönem diye adlandırdığımız bu iki dönem; Avın azlığını veya çokluğunu haber vermez. Yanlızca o gün içinde avcılığın en verimli av zamanının zirveye ulaşacağı anı açıklar.

Okuma makine teknik özellikleri

Spinning Reel (At çek makineler) Kendini ürün geliştirmeye adayan Okuma, beklentileri tam olarak karşılayacak şekilde standartları yükseltmek ve ürüne gerçek değerini kazandırmak üzerinde yoğunlaşmıştır. Okuma markası ve bu bölümde inceleyeceğiniz emsalsiz Okuma teknolojisi her yıl çok ciddi paralar harcanarak dünyanın her köşesinde tescil edilmektedir.Burda önemli olan bir diğer konuda bu çok yüksek kalitenin, çok iyi fiyatlarla kullanıcı ile buluşması ve yaşam boyu Okuma garantisi ile korunmasıdır. GÜCÜ HİSSEDİN EOS – Elliptical Oscillation System EOS : ELİPTİK SALINIM SİSTEMİ Eliptik Salınım Sistemi: devrim yaratan ESS tasarımı tüm dünyada bir çok ülkede patent ile korunma altına alınmıştır ve Okuma’nın orta ve üst […]

Makine seçerken dikkat etmeniz gerekenler

Makine modellerinin içinde veya kodunda yer alan 030- 050 veya 65 gibi ölçüler o makinenin makara çap ölçüsünü kastetmektedir. Örneğin 65’lik makarası olan bir makine kalınlığı 0.65mm olan misinadan yaklaşık 100-120 mt civarında almaktadır. Aşağıdaki tablo bu makara için çeşitli kapasitelerde misina kalınlığı kapasitesini göstermektedir.  50’lik makaralı makine misina kapasitesi 0,50mm/100m 0,45mm/150m 0,40mm/190m 0,35mm/245m  65’lik makaralı makine misina kapasitesi 0,65mm/100m 0,50mm/190m 0,40mm/290m —- * Bazı makine değerlerinde misina kapasitesi olarak pound (lb) olarak ölçüler görünmektedir. 8lb misina aşağıdaki tabloda gördüğünüz gibi 0.283mm kalınlığında misinaya karşılık gelmektedir.   Pound (lb) 4 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 […]

Balık avında renk seçimi hakkında

Gece koyu renkleri kullanın bu acemilere ilginç gelecektir. Fakat tecrübeliler için kesinlikle iş yapar bir özelliktir durup düşünüldüğünde gece tüm renkler siyah ya da grinin tonlarında görünür. Balıklar yeme genellikle gece veya düşük ışık içeren şartlarda daha istekle saldırır. Bu nedenle zayıf ışık şartlarında ya da gece en iyi silueti veren siyah rengi kullanmak gerekir yine az ışıklı koşullarda koyu renk yemler iyi siluet sağladığı dolayısı ile daha görülebilir olmaları nedeniyle kullanılabilir siyah koyu mavi ve mor günün karanlık saatlerinde (gece ya da düşük ışık) iyi tercihlerdir. Kış döneminde suda birçok parçacık olur.(alg ve benzeri şeyler) Bu koşullarda kırmızı ve […]

Lakerda’nın hikayesi

Malaga kıyılarında fakir bir Musevi balıkçı yaşamaktaydı. Adı Behmuaras, soyadını ise bilmiyoruz. Şimdiye dek kaydına da hiç rastlanmadı. İşte bu balıkçı her gün balığa çıkar, tuttuklarının yarısını satar, diğer yarısını da eve, ailesine götürürdü. Üç çocuğu vardı ve en küçükleri en çok torik balığını severdi. Balıkçı da onun torik balığı yemesine özellikle dikkat ederdi. Oysa bu balık her zaman yakalanamazdı, çünkü bunun için çok açılmak gerekirdi. 1326 yılının bir Sabat (cumartesi ve Museviler için kutsaldır) günü karısının tüm itirazlarına karşın, çocuğu için torik balığı avlaması gerektiğini söyleyerek yine balığa çıktı. Balıkçı o günden itibaren iki ay boyunca hiç torik balığı […]