Balıkçılık belgeleri ve izin prosüdürü

Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir. (2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler. (3) Amatör Balıkçı Belgesi ek-1’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.   Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak […]