Oltacılıkta kullanılan malzemeler

Ne olursa Olsun İyi Modern Malzeme Olsun; Kötü, Ucuz, Sahte Malzemeler Yarı Yolda Bırakır Olta İpleri: MİSİNALAR Bugünkü yaygın deyimi ile misinalar. Doğru olan olta ipi demektir. Balık avcılığının ilk yıllarında tabii bugün kullanılan naylon ipler yoktu, onun yerine at kuyruğundan alınan uzun kılların örülüp birleştirilmesi ve uç uca eklenmesi ile olta ipleri yapılırdı. Olta ipinin kalınlığı da avlanacak balığa göre düşünülüp kaç kat at kuyruğu kılının örüleceği tespit edilirdi. Bu şekilde 50 – 60 kulaç olta ipinin tamamlanması haftalar hatta aylar sürebilirdi. Bununla birlikte bakımı ve koruması zor olduğu gibi sık sık ta gam yapma problemleri görülürdü. Kıl olta ipleri […]

Olta takımları ve uygulamaları

Her Suyun, Her Balığın Takımı Farklıdır; Yanlış Takım Boşa Bekletir, Boş Döndürür Bu bölümde anlatılan olta takımları en genel şekilleri ve uygulamaları ile tanıtılmaktadırlar. Kısaca nasıl yapılır, nerelerde kullanılırlar gibi soruların cevabı verilmektedir. Aslında pek çok takımda tam ayırım yapmak mümkün değildir. Mesela çapariler hem sarkıtmalardan sayılırlar hem de ayrı bir grup içinde incelenebilirler, zokalı takımlar da aynı şekilde çoğunlukla sarkıtma gibi kullanılır, çatal köstek veya ağırlığı ortada olan sarkıtmalar pek çok şartta savurma dip takımı olarak da kullanılabilirler, şamandıralı takımların bazen sarkıtma gibi bazen de özellikle tatlı sularda yeldirme gibi kullanıldığı uygulamalar vardır. Kırlangıç için düzenlenen terazi beden sarkıtma, […]

Oltayı tanıyalım

Amatörün Silahı Neymiş Bakalım Oltanın tanımı bazen “Bir ucunda nadiren bir balık, diğer ucunda her zaman bir alık bulunan uzun naylon ip” şeklinde yapılır. Biz bu tanımı yapan hatta inanıp da gülen alıklara aldırmadan gerçek olta neymiş bakalım. İlk olarak yanlış yerleşmiş bir terimi düzeltelim. Olta mantara sarılmış yeterli uzunlukta ve kalınlıkta olan ve ucu boşta olan olta ipine denir. Bu misina, fırdöndü, kurşun, beden, iğne vs eklenmesi ile yakalanması amaçlanan balığa göre donatıldığında TAKIM olarak anılmalıdır. Yandaki resimde iki farklı takım görülmektedir. Genelde yerleşmiş deyim olarak bunlara olta denir ama artık biliyoruz ki bu doğru terim değil doğrusu takım […]

Hangi balık, hangi takım, hangi yem?

Denizlerde avcılık tatlı sularda yapılanla karşılaştırıldığında bazı farklılıklar görülür. En büyük fark denizlerdeki büyük derinlikler, sert havalar ve dalgalar, kuvvetli dip akıntıları iri ve dirençli balıklar olarak ortaya çıkar. Elbette tatlı sularda da yayın gibi iri balıklar vardır ama mesela 200 metre derinlikten balık yakalama, 7 – 8 kulaç köstekler, 1 kiloluk iskandiller tatlı sularda kolay kolay rastlanacak olaylardan değildir.