İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar

MADDE 11 – (1) Çizelge – 5’te avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır. Çizelge 5 – İçsu balıkları Türler Latince adı Boy Limiti (en az) Günlük Limit (en fazla) Doğal alabalık (Bütün türler) 25 cm. 3 adet Gökkuşağı alabalığı O. mykiss Yok 10 adet Sazan C. carpio 40 cm. 5 adet Kadife Tinca tinca 26 cm. 10 adet Sudak S. lucioperca 26 cm 10 adet Tatlısu levreği P. fluviatilis 18 cm. kg Tatlısu kefali Leuciscus cephalus 20 cm. kg Siraz Capoeta.sp 20 cm. kg Turna Esox lucius […]